KULLANIM ŞARTLARI

Bu web sitesini kullanmış olmanız aşağıda detayları belirtilen tüm kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site kullanım şartlarına uymamanızdan, şartları bilmemenizden kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerinizden AK HIRDAVAT VE NALBURİYE.'nin ve/veya Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriği düzenleyenlerin, çalışanlarının, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; AK HIRDAVAT VE NALBURİYE web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri bilgi, yazı, yorum, haber, görüntü, AK HIRDAVAT VE NALBURİYE logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının AK HIRDAVAT VE NALBURİYE dışı web sitelerinde kullanımı ile bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, AK HIRDAVAT VE NALBURİYE'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

AK HIRDAVAT VE NALBURİYE, bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

AK HIRDAVAT VE NALBURİYE web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve veri, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları, güncelliği ve yeterlilikleri hiç bir şekilde AK HIRDAVAT VE NALBURİYE tarafından garanti edilmemektedir.

AK HIRDAVAT VE NALBURİYE web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve masraflardan dolayı AK HIRDAVAT VE NALBURİYE' nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

AK HIRDAVAT VE NALBURİYE web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve AK HIRDAVAT VE NALBURİYE'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı AK HIRDAVAT VE NALBURİYE tarafından beyan ve işbu AK HIRDAVAT VE NALBURİYE Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.